Brandval Historielag

Brandval Bygdetun     Skineb   2219 Brandval

Hjem
Om laget
Brandvalitten
Bygninger
Bygdebok
Hva skjer
Lenker
Bilder
Arbeidsgrupper


BRANDVAL HISTORIELAG har følgende arbeidsgrupper :


Arkiv og vaktmesterLeder Ole J. Østberg
Brandvalitten
Redaktør Halvor Noer
FinnskogLeder
Foto og kalenderLeder
HageLeder Rønnaug Børresen
Intervju og musikk.
KulturminneLeder Inge Østvold
SlektsgranskingLeder Bjørn Thomassen
UtesamlingLeder Magne E. Østgård
VestsideLeder Rein Johnsen